Πρόγραμμα

Σχολικό Πρόγραμμα 2020 - 2021

Τρίτη

5.00 μ.μ. – 7.30 μ.μ.
παιδιά

Πέμπτη

5.00 μ.μ. – 6.45 μ.μ.
παιδιά

Πέμπτη

7.00 μ.μ. – 8.30 μ.μ.
ενήλικες