ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 2023

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

Παρακαλούμε και προσκαλούμε τα Μέλη όπως ανανεώσουν την Συνδρομή τους για το 2023, καθώς και όλους τους φίλους της Κοινότητάς μας να εγγραφούν ως νέα Μέλη.

Τα Δελτία βρίσκονται στον Ι. Ναό δίπλα στο Παγκάρι, παρακαλούμε ζητήστε τα Δελτία από το μέλος της Επιτροπής που βρίσκεται εκεί.

Μπορείτε επίσης να τα λάβετε ηλεκτρονικά εδώ

Το κάθε μέλος πρέπει να είναι Βαπτισμένο κατά το Ορθόδοξο Δόγμα και να έχει συμπληρώσει το 20ο έτος της ηλικίας του. Η Ετήσια Συνδρομή είναι £ 5.

Share this post with your friends

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin