Πληρωμή διδάκτρων

Ένα παιδί

  • μικρότερη τάξη
  • 1 ώρα μάθημα
Το τρίμηνο
Όλο το χρόνο

£65

£180 (£15 saving)

*Αν πληρωθεί την ημέρα εγγραφών.

Παιδί / Ενήλικας

  • Μαθήματα κάθε εβδομάδα
  • Τρείς ημέρες την εβδομάδα
Το τρίμηνο
Όλο το χρόνο

£80

£220 (£20 saving)

*Αν πληρωθεί την ημέρα εγγραφών.

Δύο Αδέλφια

  • Μαθήματα κάθε εβδομάδα
  • Τρείς ημέρες την εβδομάδα
Το τρίμηνο
Όλο το χρόνο

£140

£380 (£40 saving)

*Αν πληρωθεί την ημέρα εγγραφών.

Τρία Αδέλφια

  • Μαθήματα κάθε εβδομάδα
  • Τρείς ημέρες την εβδομάδα
Το τρίμηνο
Όλο το χρόνο

£160

£430 (£50 saving)

*Αν πληρωθεί την ημέρα εγγραφών.